Единият снежен човек казва на другия

Уилям:Какво каза единият снежен човек на другия снежен човек?
Дейвид:Какво?
Уилям:Миришете ли на моркови?